Thị trường TPCP ngày 4/12: Lãi suất thực hiện đa số kỳ hạn giảm

.
TIN LIÊN QUAN
Thị trường TPCP ngày 3/12: Lãi suất thực hiện tiếp xu hướng biến động nhẹ
Thị trường TPCP ngày 30/11: Lãi suất thực hiện tiếp tục dao động nhẹ
Thị trường TPCP ngày 29/11: Lãi suất thực hiện kỳ hạn 3-5 năm tăng cao
Thị trường TPCP ngày 28/11: Tiếp một phiên lãi suất biến động nhẹ
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 4/12/2018, thị trường có xu hướng chào bán, trong đó kỳ hạn 5 năm có khối lượng chào bán lớn nhất, đạt 4,9 triệu trái phiếu.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10 -15 năm và 15 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt 19 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất

Trong phiên, lãi suất chào tại kỳ hạn 9 tháng, 5-7 năm và 7 năm tăng từ 1 đến 3 so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn còn lại giảm từ 02 đến 05 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm tăng 32 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 10 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn còn lại giảm từ 05 đến 25 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ ngày 28/11-4/12
Nguồn: thoibaonganhang.vn