Thị trường TPCP ngày 6/12: Lãi suất 5 năm tăng cao nhất

.
TIN LIÊN QUAN
Thị trường TPCP ngày 4/12: Lãi suất thực hiện đa số kỳ hạn giảm
Thị trường TPCP ngày 3/12: Lãi suất thực hiện tiếp xu hướng biến động nhẹ
Thị trường TPCP ngày 30/11: Lãi suất thực hiện tiếp tục dao động nhẹ
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 6/12/2018, thị trường có xu hướng chào mua và chào bán cân bằng, trong đó kỳ hạn 3 năm và 5 năm có khối lượng chào mua, chào bán lớn nhất, đạt 4,7 triệu trái phiếu.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 9 tháng, 1 năm, 2 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10 -15 năm và 25-30 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 37,85 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất

Trong phiên, lãi suất chào tại kỳ hạn 3 tháng, 2 năm, 3-5 năm, và 5-7 năm đều giảm 5 điểm so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 6 tháng, 7-10 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn còn lại tăng từ 1 đến 5 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 7-10 năm và 10 năm giảm từ 7 đến 15 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 2 năm và 15 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn còn lại tăng từ 6 đến 48 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ ngày 30/11-6/12
Nguồn: thoibaonganhang.vn