Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng

.

Ngôi nhà được Oppenheimer đặt tên là Merkaba. Merkaba có diện tích gần 1.000 m2 với các phòng có hình quả trứng, các chi tiết xây dựng cũng hình tròn, cầu thang dài dẫn xuống một cái hồ.

Jessicarae và Rueben Nunez là những nhà thiết kế đã xây dựng nên ngôi nhà tuyệt tác này. Ngôi nhà này có mức phí xây dựng lên tới 11 triệu đô (tương đương 250 tỷ đồng).

Hãy cùng ngắm nhìn ngôi nhà đặc biệt này nhé.

Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 1.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 2.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 3.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 4.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 5.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 6.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 7.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 8.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 9.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 10.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 11.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 12.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 13.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 14.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 15.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 16.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 17.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 18.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 19.
Cận cảnh ngôi nhà đẹp hoàn hảo giá 250 tỷ đồng - Ảnh 20.
Nguồn: diaoc.nld.com.vn